Манеты старажытнай Русі

Куфiчны дыхрем

Другая палова X стагоддзя прынесла нам першыя больш-менш падрабязныя ўпамінанні аб дзяржаўных утварэннях на беларускіх этнічных тэрыторыях, якія былі ўцягненыя ў палітычную арбігу гэтак званага рускага свету, што складаўся з вялікага мноства раннефеадальных княстваў — вяліісіх і малых. Трыма найбуйнейшымі цэнтрамі рускага свету ў канцы тысячагоддзя сталіся Кіеў палянаў, Полацк крывічоў і Ноўгарад славенаў. Гэтымі ж часамі датуюцца і першыя спробы арганізацыі ўласнай манетнай справы на Русі.

Яшчэ раней, у IX стагоддзі, пачалася экспансія арабскіх дырхемаў, звязаная з пашырэннем гандлёвых сувязей старажытнарускіх плямёнаў з краінамі Усходу. Гэтыя, напачатку высакапробныя, манеты эм таваліся шматлікімі дынастыямі на працягу доўгага часу ў манетных дварах Азіі і Афрыкі. На Беларусі найболыпае распаўсюджанне атрымалі куфічныя дьгрхемы Абасідаў, Саманідаў і Умаядаў. Досыць часта ў скарбах трапляюцца часткі манет (паловы ці кварты). Разразанне дырхемаў з мэтай атрымання дробных грашовых адзінак было распаўсюджана ў тыя часы. Гэта, аднак, было не адзінай прычынай іх падзялення. 3 часам проба гэтых манет пагаршалася, і купцы лічылі абавязковым праверыць іх якасць перад прыняццем. Ці не ёсць яны насамрэч медзякамі, загорнутымі ў танюткую плёнку серабра? Масавае прыбыццё дырхемаў у рускі свет скончылася неўзабаве перад канцом першага тысячагоддзя, што было абумоўлена заціханнем іх эмісій на Усходзе.

Нагата Уладзіміра Кiеўскага

Зараз на сайце

Зараз на сайце 1 гость.

Лічыльнікі

Rating All.BY

Статыстыка

-